Pronanađite nas u časopisu Hausbau

Ugledni časopis Hausbau koji se bavi arhitekturom, savetima i idejama za izgradnju i uređenje, posvetio je prostor izuzetnoj važnoj temi štednje i obradi vode koju trošimo i koristimo za domaćinstvo.

Na strani 40 izdanja br. 111 (januar/februar 2020) obrađuju se detaljne informacije koje se bave ovim sve važnijim pitanjem savremenog doba.

Časopis HAUSBAU predstavlja moderne i energetski efikasne projekte porodičnih kuća, domaćih i stranih arhitekata, izgrađenih u različitim građevinskim sistemima. Vrhunske fotografije enterijera i eksterijera, opisi projekata i prezentacija karakteristika polazna su osnova za čitaoce da realizuju sopstvene projkete.

Kako ne bi ostali samo sa idejama, u popularno-profesionalnim člancima čitaoci mogu pronaći savete i informacije o raznim proizvodima, sistemima i tehnologijama koje se koriste u građevinstvu i dekoraciji.

Nisu izostavljeni ni enterijeri, pa u svakom broju uredništvo časopisa Hausbau bira ideje za uređenje, predstavlja nove proizvode i trendove.

Hausbau. Najbolji europski časopis o gradnji, uređenju i opremanju doma. Više o časopisu možete pronaći na adresi hausbau.hr.